Henjatunet

gode historier og gode smakar

Velkommen til Henjatunet

stove Leikanger Henjatunet

Vertskapet

Henjatunet er ei familiebedrift, og som vertskap møter du Marit, Inga, Halvard, Sigurd eller Roar, som er ein god ven av familien.

Omvisning

På Henjatunet kan du få omvisning og få vite meir om tunet og gardane, både historiske detaljar og korleis ein driv slike gardsbruk i dag.

Til opplevingar

Servering

Middag på Henjatunet passar i mange høve. Har du ei feiring i familien, ønskjer du å samle venner til eit godt måltid eller skulle du invitert kollegaer på ein god middag? Legg gjerne selskapet til Henjatunet!

Reservér bord