Henjatunet heim
Henjatunet heim
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Henjatunet heim
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Henjatunet heim

Henjatunet heim

2 eller 3 rettars Henjatunmeny vert levert heim til deg. Du bestiller til talet på gjester og skriv i kommentarfeltet om det er særlege matomsyn. Me planlegg menyen utfrå årstid og råvaretilgang. Maten blir levert i transportkasse som held maten varm ei tid og med emballasje som kan setjast rett på bordet om ønskjeleg. Pris kr 400 for to rettar og 500 for tre rettar. Minimum 10 og maksimum 20 personar.